Yerel Yönetimler Başkanlığı

FATİH LEVENT
İLÇE YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI

  • Partinin yerel yönetim politikalarının ilçede uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak,
  • Teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde, Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, Partinin program ve ilkelerine uygun olarak uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin 116 Teşkilat İç Yönetmeliği Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak,
  • Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek,
  • İlçe yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak,
  • Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
  • Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak,
  • İlçedeki Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtları tutmak,
  • Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını üst kademe ve ilgili birimlerle birlikte düzenlemek ve gerçekleştirmektir.
Menü