Teşkilat Başkanılığı

AHMET USLU
İLÇE TEŞKİLAT BAŞKANI

  • İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek,
  • Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, çalışmalarına yardımcı olmak,
  • Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak,
  • İlçe danışma meclisini ilçe sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek,
  • Yeni üye kayıtları ve üyelerle ile ilgili diğer değişikliklere ait bilgileri altı ayda bir il teşkilat başkanlığına göndermek,
  • İlçe kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak,
  • Belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
  • Teşkilat organlarına seçilen veya atananların, 15 gün içinde kaymakamlığa yazılı olarak bildirilmesini sağlamak ve görevlerde meydana gelen değişikliklerin de 15 gün içinde kaymakamlığa yazı ile bildirilmesini sağlamak,
  • İlçe ve alt kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek,
  • İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini ilçe sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.
Menü