Tanıtım ve Medya Başkanlığı

ARİF BEKİR DANGAÇ
İLÇE TANITIM & MEDYA BAŞKANI

  • Partinin ilçede tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek,
  • Propaganda ve tanıtım malzemelerini temin etmek, korumak ve dağıtmak,
  • Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile iş birliği içinde yürütmek,
  • Partinin ilçe düzeyinde halka açık olarak yapacağı miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programların tanıtımı ve düzenlenmesi için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, takip etmek,
  • Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki çalışmalarının ilçede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak,
  • Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak,
  • Seçimler başta olmak üzere ilçe düzeyinde yürütülecek propaganda ve tanıtım stratejileri ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak,
  • İlçedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulmasını ve ilçe sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak,
  • Diğer siyasi partilerin ilçedeki tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir.
Menü