Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı

YUNUS EMRE KANDEMİROĞLU
İLÇE SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI

  • İlçe başkanının bulunmadığı zamanlarda ilçe teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek, 2. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel siyasi görüşleri hakkında ilçe yönetimini bilgilendirmek,
  • İlçedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, ilçedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak,
  • İlçe düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak politik söylem geliştirmek ve yaymak,
  • İlçedeki insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu konuda doğabilecek sorunların çözümüne yönelik projeler üretmek ve demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak,
  • Partinin misyonunu ve vizyonunu teşkilata, Parti üyelerine ve halka anlatmak,
  • İlçedeki teşkilatların ve üyelerin Parti çalışmalarında karşılaşabileceği hukukî sorunlara çözüm üretmek, gerektiğinde hukuk komisyonu kurmak ve çalıştırmak,
  • İlçedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi hususunda çalışmalar yapmaktır.
Menü