Sivil Toplum Halkla İlişkiler Bşknlığı

HASAN KONUK
İLÇE SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANI

  • Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek,
  • Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak,
  • Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, Teşkilat İç Yönetmeliği 117
  • Parti üyelerinin kendi aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek,
  • Geniş halk kitlelerinin katıldığı miting veya kapalı salon toplantılarını tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
  • Partinin amaç ve hizmetlerini anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde esnaf, sivil toplum ve resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak,
  • Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek,
  • Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir.
Menü